Driestroomhuis de Meander
Pastoor van der Marckstraat 56
Weurt | 06 517 95 871
Contact

Wanneer ondersteuning en behandeling in het eigen gezin, een pleeggezin of in een residentiële omgeving niet (meer) lukt, kan Driestroomhuis de Meander een kind of jongere een thuishaven bieden.

Ontdekken wie je
bent en wat je
mogelijkheden zijn

Driestroomhuis de Meander is een profes­sioneel, kleinschalig woon- en zorginitiatief in Weurt. Lees verder